μενού
Βρίσκεστε εδώ: HomeΥπηρεσίαΣτοιχεία περιφέρειας

Περιφερειακή Δ/νση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Περιφερειακή Δ/νση Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων

Η Περιφερειακή Διεύθυνση έχει την έδρα της στην Κέρκυρα, και είναι αρμόδια για θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Κέρκυρας, Ζακύνθου, Λευκάδας και Κεφαλονιάς.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων νήσων έχει υπό την εποπτεία της 374 σχολικές μονάδες και των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σύνολο σχολικών μονάδων)
Τύπος Σχολείου ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ σύνολα
Δημοτικό Σχολείο 2 3     5
Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής 1   1 1 3
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο 51 20 21 11 103
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ειδικής Αγωγής 1 1     2
Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο 5   1   6
Νηπιαγωγείο 10 22 10 8 50
Νηπιαγωγείο Ειδικής Αγωγής 1 1 2 1 5
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο 58 19 16 14 107
  129 66 51 35 281

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (σύνολο σχολικών μονάδων)
Τύπος Σχολείου ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ σύνολα
ΕΕΕΕΚ 1 1 1 1 4
Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ειδικής Αγωγής 1       1
Εσπερινό Γυμνάσιο 1       1
Ημερήσιο Γυμνάσιο 16 7 9 3 35
Εσπερινό Γυμνάσιο με Λ.Τ.   1 1   2
Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις 4 1 1 3 9
Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις 1 1   1 3
Εσπερινό ΕΠΑΛ 1     1 2
Ημερήσιο ΕΠΑΛ 3 1 3 1 8
Εσπερινό Γενικό Λύκειο 1       1
Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 8 3 7 3 21
ΚΕΔΔΥ 1 1 1 1 4
ΣΕΚ 1 1     2
  39 17 23 14 93

 

Στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων, διδάσκουν 3494 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων (1736 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 1758 στη Δευτεροβάθμια)

 

Στην περιφέρεια των Ιονίων Νήσων ο συνολικός αριθμός των μαθητών ανέρχεται στις 28488 (15459 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 13029 στη Δευτεροβάθμια):

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τύπος Σχολείου ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
Πλήθος Ενεργών Μαθητών Πλήθος Ενεργών Μαθητών Πλήθος Ενεργών Μαθητών Πλήθος Ενεργών Μαθητών
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Νηπιαγωγείο 698 599 1297 328 307 635 283 235 518 258 232 490
Δημοτικό 3109 2963 6072 1389 1373 2762 1136 1067 2203 721 679 1400
Δημοτικό Ειδικής Αγωγής 19 14 33 22 7 29 9 4 13 5 2 7
  3826 3576 7402 1739 1687 3426 1428 1306 2734 984 913 1897

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Τύπος Σχολείου ΚΕΡΚΥΡΑ ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΛΕΥΚΑΔΑ
Πλήθος Ενεργών Μαθητών Πλήθος Ενεργών Μαθητών Πλήθος Ενεργών Μαθητών Πλήθος Ενεργών Μαθητών
Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Γυμνάσια 1368 1259 2627 624 589 1213 578 524 1102 295 250 545
Ημερήσιο Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις 292 279 571 168 98 266 68 47 115 85 72 157
Μουσικό Γυμνάσιο με Μουσικές Λυκειακές Τάξεις 134 113 247 80 59 139 - - 0 83 122 205
ΓΕΛ 867 1076 1943 381 512 893 374 467 841 195 218 413
ΕΠΑΛ 658 261 920 261 91 352 204 49 253 124 28 152
ΕΕΕΕΚ 14 9 23 5 8 13 6 15 21 15 3 18
  3333 2997 6331 1519 1357 2876 1230 1102 2332 797 693 1490

 

Από τον Απρίλιο του 2015 Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης είναι ο κύριος Κωσταντίνος Θ. Γκούσης.

Κύλιση στην Αρχή