μενού
Βρίσκεστε εδώ: HomeΥπηρεσίαΤηλέφωνα & e-mail υπηρεσίαςΓια Διοικητικά θέματα

Για Διοικητικά θέματα

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Διοικητικών θεμάτων.

 

           Αυλωνίτης Σπυρίδων, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Ε΄.

 

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικών θεμάτων.

          Γκόγκας Γεώργιος, υπάλληλος κλάδου ΤΕ01Δ/κού-Λογ/κού με βαθμό Ε΄.

Τσαμπαλά Γεωργία: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 70 με βαθμόΕ΄, στο γραφείο του Περιφερειακού Δ/ντή, τηλεφωνικό κέντρο ΠΔΕΙΝ, άδειες-μετακινήσεις Περιφερειακού Δ/ντή,

ενημέρωση Περιφερειακού Δ/ντή από ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και ημερήσιο τύπο, προσωπικές απαντήσεις Περιφερειακού Δ/ντή σε φορείς εντός και εκτός εκπ/σης,

ημερολόγιο Περιφερειακού Δ/ντή, υπεύθυνη για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας.

 

Παπαιωάννου Αφροδίτη: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11 με βαθμό Δ΄, στο γραφείο του Περιφερειακού Δ/ντή, τηλεφωνικό κέντρο ΠΔΕΙΝ, άδειες-μετακινήσεις Περιφερειακού Δ/ντή,

ενημέρωση Περιφερειακού Δ/ντή από ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και ημερήσιο τύπο, προσωπικές απαντήσεις Περιφερειακού Δ/ντή σε φορείς εντός και εκτός εκπ/σης,

υπεύθυνη για την τήρηση του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου της Υπηρεσίας, υπεύθυνη Φυσικής Αγωγής και αθλητικών δραστηριοτήτων.

 

Ορφανίδου Θεοπούλα: εκπ/κός κλάδου ΠΕ 70 με βαθμό ΣΤ΄, υπεύθυνη για εκδρομές εξωτερικού και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+), ηλεκτρονική αδελφοποίηση e-twinning, του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ), πολιτιστικά προγράμματα (Σχολική Βία και Εκφοβισμός, Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος) – διαγωνισμούς, «Μαθητόκοσμος», μέλος της ομάδας εργασίας

σχετικά με την αξιολόγηση της ΠΔΕΙΝ-Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ).

 

Κρητικού Φωτεινή: εκπ/κός κλάδου ΠΕ 16.01 με βαθμό Ε΄γραμματειακή υποστήριξη της Προϊσταμένης Επιστημονικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων,

εγκρίσεις επιμορφωτικών ημερίδων – συναντήσεων και προγραμματισμός Σχολικών Συμβούλων, γραμματέας του ΑΠΥΣΔΕ και αναπληρώτρια γραμματέας του ΑΠΥΣΠΕ. Υπεύθυνη για τα μουσικά σχολεία, υπεύθυνη για πολιτιστικά προγράμματα – διαγωνισμούς, «Μαθητόκοσμος», υπεύθυνη του προγράμματος EUROSCOLA, υπεύθυνη για τον συντονισμό και λειτουργία των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(Κ.Π.Ε.), μέλος της ομάδας εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση της ΠΔΕΙΝ-Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ).

 

Καμπούρης Χριστόδουλος: εκπ/κός κλάδου ΠΕ 20 με βαθμό Δ΄, υπεύθυνος για θέματα Β/θμιας Εκπ/σης (Λειτουργικά και οργανικά κενά, διαθέσεις, τοποθετήσεις, ιδρύσεις,

καταργήσεις και υποβιβασμοί σχολικών μονάδων, ΟΠΣΥΔ), συγκρότηση ΠΥΣΔΕ, κυρώσεις πινάκων επιλογής-τοποθετήσεις Δ/ντών Σχολικών μονάδων και ορισμοί υπευθύνων.

Ιδρύσεις τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών και ολιγομελών τμημάτων. Τηρεί τα στοιχεία καταλήψεων και απεργιών και υπεύθυνος για το σύστημα καταγραφής myschool

της Β/θμιας Εκπ/σης. Έλεγχος και συντονισμός των Πανελλαδικών εξετάσεων.

 

Μάζη Πηνελόπη: υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογ/κού με βαθμό Ε΄,υπεύθυνη για την τήρηση και ενημέρωση των ατομικών φακέλων, βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης,

πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, χορήγηση ΜΚ, γραμματέας του ΑΠΥΣΠΕ και αναπληρώτρια γραμματέας του ΑΠΥΣΔΕ, γραμματέας στο πρόγραμμα εξειδικευμένης

εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία και γραμματέας του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου,

υπεύθυνη για εκδρομές εξωτερικού και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus+), ηλεκτρονική αδελφοποίηση e-twinning.

 

Κουρή Σπυριδούλα: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 08 με βαθμό Δ΄,υπεύθυνη για την τήρηση του αρχείου της υπηρεσίας και την αρχειοθέτηση των εγγράφων

με παράλληλη απασχόληση στην πρωτοκόλληση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

Πετράκη Άννα: υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογ/κού με βαθμό Γ΄,γραμματέας του ΠΥΣΔΙΠ, εκλογές αιρετών (ΠΥΣΠΕ,ΑΠΥΣΠΕ,ΚΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ,ΑΠΥΣΔΕ,ΚΥΣΔΕ)

και υπεύθυνη για θέματα ειδικής αγωγής και ΚΕΔΔΥ.

 

Γιάννου Κων/να: υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογ/κού με βαθμό Ε΄,υπεύθυνη ΠΣΕΑ, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, υπεύθυνη πάσης φύσης αδειών υπαλλήλων-εκπαιδευτικών

που εκδίδει η ΠΔΕΙΝ, υπεύθυνη του Βιβλίου Πράξεων της ΠΔΕΙΝ με παράλληλη απασχόληση στην πρωτοκόλληση των εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.

 

Δεσύλλας Γεώργιος: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 16 με βαθμό Γ΄, υπεύθυνος για τη χρήση, λειτουργία και διακίνηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

αναρτήσεις στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υπεύθυνος ενημέρωσης – συντήρησης ιστοσελίδας, γραμματειακή υποστήριξη της Προϊσταμένης Επιστημονικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ιονίων Νήσων, γραμματειακή υποστήριξη Συμβούλου Ειδικής Αγωγής, εγκρίσεις επιμορφωτικών ημερίδων – συναντήσεων και προγραμματισμός Σχολικών Συμβούλων,

υπεύθυνος συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 

Νικολάκης Νικόλαος: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 19 με βαθμό Δ΄,υπεύθυνος για τη χρήση, λειτουργία και διακίνηση των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

αναρτήσεις στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, υπεύθυνος ενημέρωσης – συντήρησης ιστοσελίδας, απογραφή ασφαλισμένων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΑΔ,

υπεύθυνος για τις μεταφορές των μαθητών στις σχολικές μονάδες και τα κτιριολογικά θέματα. Υπεύθυνος για το Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. της ΠΔΕΙΝ.

 

Χάρη Φλώρα: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 11 με βαθμό Ε΄, υπεύθυνη για τη μισθοδοσία του προσωπικού, προώθηση χρηματικών ενταλμάτων, ηλεκτρονική υποβολή

αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ), υπεύθυνη στο σύστημα συγκέντρωσης και καταχώρησης απολογιστικών μηνιαίων στοιχείων πληρωμών-δαπανών και στην ηλεκτρονική καταχώρηση

μηνιαίων στοιχείων στο βιβλίο Μητρώου δεσμεύσεων εκκρεμών-απλήρωτων ή ανεξόφλητων υποχρεώσεων. Υπεύθυνηγια μετακινήσεις Δ/ντών Εκπ/σης, Σχολικών Συμβούλων,

υπαλλήλων ΚΕΔΔΥ, αιρετών και διοικητικών υπαλλήλων με παράλληλη απασχόληση ως γραμματέας του Β΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Υπεύθυνη για το βιβλίο υλικού της ΠΔΕΙΝ.

 

Βασιλειάδης Όθωνας: υπάλληλος κλάδου ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Β΄, υπεύθυνος για θέματα Α/θμιας Εκπ/σης (ολοήμερα, λειτουργικά και οργανικά κενά, διαθέσεις,

τοποθετήσεις, ιδρύσεις, καταργήσεις και υποβιβασμοί σχολικών μονάδων), συγκρότηση ΠΥΣΠΕ, κυρώσεις πινάκων επιλογής-τοποθετήσεις Δ/ντών Σχολικών μονάδων

και ορισμός υπευθύνων σχολικών δραστηριοτήτων. Ιδρύσεις τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων ΖΕΠ. Τηρεί τα στοιχεία καταλήψεων και απεργιών,

υπεύθυνος για το σύστημα καταγραφής myschoolτης Α/θμιας Εκπ/σης και γραμματέας του ΠΥΣΕΕΠ.

 

Μουζακίτη Σταματία: υπάλληλος κλάδου ΔΕ Δ/κού-Λογ/κού με βαθμό Ε΄,υπεύθυνη πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων,

με παράλληλη απασχόληση στην αρχειοθέτηση των εγγράφων.

 

Τσαλοκώστας Αθανάσιος: υπάλληλος κλάδου ΥΕ Κλητήρων/Επιστατών με βαθμό Ε΄,υπεύθυνος για το ταχυδρομείο, τις φωτοτυπίες και τα FAX της υπηρεσίας.

 

Αργυροκαστρίτη Μαρία: εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 08 με βαθμό Ε΄, μέλος της ομάδας εργασίας σχετικά με την αξιολόγηση της ΠΔΕΙΝ-Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ)

και υπεύθυνη συνεργασίας με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

 

Κύλιση στην Αρχή